top of page

Contact

 

Distributor

Keijiro Kurokawa

TEL:03-5348-4084   

FAX:03-5348-4085       

URL:http//www.j-animedia.com

Email:info@j-animedia.com

Distribution Company

Animedia Dot Com, Inc.

Suzuki sogo-Bldg, 1-2-5, Shimoochiai Shinjuku-Ku 

Tokyo, JAPAN  161-0033           

bottom of page